Back to top

FASSADEN

Heiles exterior s.à r.l. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
23, allée John W. Leonard
L-7526 Mersch

Tel.: +352 26 10 88 44
Fax.: +352 26 10 88 45

E-Mail: exterior@heiles.lu
Webseite: www.heiles.lu

Luxemburg

N° TVA:    LU196 467 44
N° Matr.:    2003 2405 712
R.C. N°:    B 93060
Geschäftsform: S.à r.l.
Geschäftsführer: Markus Heiles
Autorisation d’établissement:  10065879/0  10065879/1  10065879/2  10065879/3  10065879/4

Deutschland

Steuernummer (FA Saarbrücken): 040/195/00344

RAUMGESTALTUNG

Heiles interior s.à r.l. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
23, allée John W. Leonard
L-7526 Mersch

Tel.: +352 26 10 88 44
Fax.: +352 26 10 88 45

E-Mail: interior@heiles.lu
Webseite: www.heiles.lu

Luxemburg

N° TVA:    LU28 328 183
N° Matr.:    2015 2463 104
R.C. N°:    B 201875

Geschäftsform: S.à r.l.
Geschäftsführer: Vanessa Klasen
Autorisation d’établissement:  00132513/1  00132513/2  00132513/3  00132513/4 00132513/5

design by Fox Design & Print - development by mesh.lu

copyright 2019-2023 Heiles exterior s.à r.l.